TARİHÇEMİZ

Okulumuz 1957 yılında Atatürk Ortaokuluna bağlı, Akşam Sanat Okulu olarak açıldı. 1957-1958 öğretim yılında Atatürk Kız Enstitüsü adını aldı. 1976-1977 öğretim yılında Atatürk Kız Meslek Lisesi olarak üç yıllık eğitim vermeye başladı. 1995-1996 öğretim yılında okula erkek öğrenciler alınarak karma eğitime geçildi. Bunun sonucu olarak da okulumuzun adı
“Atatürk Meslek Lisesi” oldu.

Okulun bünyesinde örgün eğitim yanında  yetişkinlere yönelik yaygın eğitim kursları bulunmaktadır. Tam gün eğitim yapılan okulumuzda örgün ve yaygın eğitim birlikte uygulamaktadır.

Okulumuzun amacı, öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda en iyi bir şekilde eğitilerek, endüstrimizin ihtiyaç duyduğu becerikli ve nitelikli ara insan gücünü yaratma veya günlük yaşantılarında gereksinim duyulan becerileri kazandırmaktır. Değişik bölümlerde okuyan öğrencilerimiz teorik derslerin yanında, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak için, gerçek işler üzerinde atölyelerde uygulama olanakları bulmaktadırlar. Bölümlerde oluşturulmaya çalışılan döner sermaye çalışmaları ile öğrencilerimiz meslekleri ile ilgili piyasayı tanıma iş yerlerinde çalışma ve kendi iş yerlerini kurma tecrübeleri kazanmaktadırlar.

Yüksek öğrenimi düşünen öğrencilerimiz, mezun oldukları bölümler üzerine ön lisans veya lisans eğitimi yapabilirler. 

Yorumlar kapatıldı.