GIDA TEKNOLOJİLERİ ALANI


Okulumuzda iki dal olarak eğitim verilmektedir.

* Pastacılık

*Gıda Kalite Kontrol

Dört yıllık eğitimini başarı ile tamamlayan alan öğrencilerimiz; bilgi üreten, bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı, yaratıcı, araştırmacı kazanımlar elde ederek okulumuzdan mezun olmaktadırlar.

PASTACILIK

  Pastacılık mesleği yiyecek içecek sektörü içerisinde yer alan mesleklerden biridir. Yapılması ve süslenmesi ciddi bir sanat haline dönüşen pastacılık, ekonomik hayatın içerisinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri haline gelmiştir.

  Yükselen hayat standartları içerisinde insanlar güvenilir, hijyenik, kaliteli bir ürün tüketmenin yanı sıra daha iyi bir sunum ile profesyonelce hazırlanmış hoş mekanlarda, tadı ile olduğu kadar görüntüsü ile de büyüleyici, iştah kabartan pastaları tüketmeyi tercih etmektedirler.

Son yıllarda oldukça revaçta olan alışılmışın dışında daha modern ve kişiye hizmet sunan butik pastacılık da, pastacılığın tasarımsal boyutunu oluşturmaktadır. Geçmişi çok eskilere dayanmakla birlikte günümüzde önem kazanmaya başlayan ve giderek yaygınlaşan butik pastacılık, bu mesleğin eğitimini almayan birçok kişinin bile hobisi haline dönüşmüştür.

Gözde meslek haline gelen ve birçok eğitim veren kurumların gün geçtikçe arttığı pastacılık bölümünde okulumuzda öğrencilerimizle birlikte uygulamalı olarak özveri ile eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz sadece reçetelere bağlı kalarak üretim yapmamakta, kendi hayal

Güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak keyifle pasta tasarlamayı öğrenmektedirler.

 Bu pasta tasarımlarında öğrencilerimiz klasik pasta yapmayı öğrenmelerinin yanı sıra, renkli hamurlarla el becerilerini de geliştirerek, farklı şekiller yaparak sanatsal pasta tasarlamayı da dört yıllık süre içerisinde öğrenmektedirler.

 Öğrencilerimiz, son sınıf olduklarında işletmelerde staj yaparak okuldaki kazanımlarını pekiştirip daha da geliştirmekte, tecrübelerini artırmaktadırlar. Ayrıca işletmeleri yerinde tanıma fırsatı bulmaktadırlar.

 Mezun olan öğrencilerimiz;

*Pastane ve otel mutfaklarında çalışabilirler

*Kendi işyerlerini açabilirler. Pastane ya da kafe açabilirler

*Dilerlerse kendi mesleklerini evde yaparak hayatlarını kazanabilirler.(Sipariş alarak çalışabilirler)

 *Arzu ederlerse üniversite eğitimlerine devam edebilirler. (Özellikle bazı üniversitelerin Gastronomi bölümü, mezunlarımıza yarı ya da tam burs imkânı vermektedir.

GIDA KALİTE KONTROL

   Gıda endüstri sektörü son yıllarda büyük bir gelişme sağlamaktadır. Ülkemizde diğer endüstri dalları arasında hızla gelişme gösteren bu alan, gıda maddelerini sağlık koşullarına uygun olarak üreten, kalite kontrol ve diğer laboratuvar çalışmalarını en iyi şekilde yapabilen yetişmiş gıda teknikeri ara elemana önemli ölçüde ihtiyaç duymaktadır.

  Okulumuz bu ihtiyaca cevap vermek ve gıda sanayi hizmet sektörlerinin ara eleman ihtiyacını karşılamak için, gıda ile ilgili kavram ve ilkeleri benimsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, mevcut gıda ürünlerinin üretimini ve kalite kontrolünü yapabilecek birikime ve yeteneklere sahip, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ürünlerinin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında hijyenik şartları gözeterek gıda denetim ve kontrol hizmetleri yapabilecek ara insan gücünün yetiştirilmesi amaçlanarak eğitim vermektedir.

  Aynı zamanda gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçteki bütün aşamalarda numune alma, alınan numunelerin kalite kontrol analizlerini yapma, iletişim becerisi güçlü, problem çözme yeteneği olan nitelikli kişiler yetiştirmektir.

Ders programlarında teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim-öğretim verilmekte bu sayede öğrencilerin mesleki becerilerinin arttırılması sağlanmaktadır. Okulumuz bünyesinde bulunan laboratuvar malzemeleri ve ekipmanları ile donanımlı kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda öğrenciler bire bir analiz yapabilmektedirler. Uygulamalı derslerle öğrencinin mesleki anlamda daha detaylı ve ileri düzeyde bilgi ve beceri edinmesi sağlanmakta ayrıca, öğrencilerin laboratuvar çalışma koşullarını ve prensiplerini öğrenmeleri, laboratuvar ekipmanlarını aktif bir şekilde kullanabilmeleri ve teorik olarak edinmiş oldukları bilgilerin analizlerle pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

 Belirli dönemlerde üretimi yerinde görmeleri açısından teknik geziler de düzenlenmektedir. Son sınıfa geldiklerinde farklı işletmelerde staj yaparak bilgilerini okulda elde ettikleri kazanımlar ile birlikte destekleyerek tecrübelerini artırarak mezun olmaları sağlanmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar;

* Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda, gıda zincirinin tüm aşamalarında yer alarak gıda denetim ve kalite kontrol hizmetlerini yürütebilecek bilgi ile mezun olurlar.

 * Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizi ile ilgili laboratuvarlarda çalışma olanağına sahip olabilirler.

* Hizmet sektöründe yemek fabrikaları, pastaneler, marketler vb. yerlerde de kalite kontrol elemanı olarak çalışabilirler.

*Arzu ederlerse üniversite eğitimlerine devam edebilirler.(Üniversitede Beslenme ve Diyet Uzmanlığı, Gıda Mühendisliği gibi bölümleri tercih edebilirler.

Yorumlar kapatıldı.