ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

Çocuk gelişimi ve okulöncesi eğitimin önemini vurgulayan erken çocuklukta öğretmen yardımcılığı dalında bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran, okul öncesi çocukların tüm gelişimlerini (fiziksel, psiko-motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal vb.) destekleyen etkinlikler hakkında bilgi veren, etkinlikler (drama, oyun, müzik çalışmaları vb.) hazırlayabilen ve hazırladığı etkinlikleri okul öncesi eğitim kurumlarında uygulayabilen bunun yanında çocukları tanıma teknikleri ve çocuklarla sağlıklı iletişim kurma becerileri, anne çocuk sağlığı konusunda bilinçli, ilkyardım becerisi kazandırmayı hedefleyen, 0-12 yaş çocuklarının gelişimsel özellikleri hakkında bilgi veren, özel gereksinimle çocukların ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olan ve çocukların ihtiyaçlarına duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen alandır.    

MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER

-Çocukları seven, sabırlı ve hoşgörülü,

-Görgü kurallarına duyarlı, büyüklerine saygılı küçüklerini seven ve koruyan,

-Kendini ifade edebilen ve çevresindeki insanlarla olumlu iletişim kurma becerisine sahip,

-Kendi yeteneklerinin farkında olup özgüveni gelişmiş,

-Yaratıcı ve problem çözme becerisine sahip,

-Araştırmacı, bilgi ve yeteneklerini geliştirmeye meraklı,

-Takım çalışması ruhuna sahip bireyler.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

-Öğrencilerimiz, lise eğitimini tamamladıktan sonra; Kreş, Anaokulu, Ana sınıf ve Etütlerde öğretmen yardımcısı olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Hizmetlere bağlı kurumlarda gölge öğretmen olarak görev yapabilmektedirler.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

-Öğrencilerimiz, lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversitelerin eğitim fakültelerinde 4 yıllık ” Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği”, “Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği” , “ Özel Eğitim Öğretmenliği” gibi bölümlere başvurabilirler ayrıca ilgi duyan öğrenciler 2 yıllık ön lisans programlarına da başvurabilirler. 

Yorumlar kapatıldı.