SERAMİK ALANI

SERAMİK

Bölümümüz, okulumuzun örgün ve yaygın eğitimde eğitim veren, oldukça aktif ve üretken bölümleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda okul öncesi eğitimine de katkıda bulunarak okulumuzun 4-5 yaş grubu öğrencileriyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

1991-92 Eğitim-Öğretim yılında EPSO ( Endüstriyel Pratik Sanat Okulu) olarak örgünde eğitim vermeye başlayan bölümümüz, 1995-96 Eğitim-Öğretim yılında Lise’nin bir bölümü olarak eğitim vermeye devam etmiştir. 1997 yılında yoğun istek ve katılımla başlayan yaygın eğitim kurslarımız, aynı yoğunlukla devam etmektedir.

Seramik dalı hedeflerinin başında temel teknikleri kavrayan, becerikli,  teknik bilgiye sahip öğrenci yetiştirmek gelmektedir.

Bölümümüzde 46 örgün eğitim ve 54 yaygın eğitim öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüz bünyesinde alçı atölyesi, torna atölyesi ve elle şekillendirme atölyeleri bulunmaktadır. Bölümde ağırlıklı olarak uygulamalı dersler olmakla birlikte teorik derslerimiz de vardır. Öğrencilerimiz. 9.sınıfta bölüm tercihini yapan öğrencilerimizle eğitime başlıyoruz. 12.sınıfta eğitim yılı başından itibaren staj uygulamaları başlamaktadır. Staj uygulaması sayesinde işletme ortamıyla tanışan öğrencilerimiz, okulda almış oldukları bilgi ve becerileri pekiştirme imkanı bulmaktadırlar. Aynı zamanda kendi mesleki alanlarıyla ilgili olarak iş olanakları ve çalışma hayatına dair bilgi ve deneyim sahibi olabilmektedirler. Seramik bölümünden mezun olduktan sonra alanlarında uzman seramikçiler olan öğrencilerimiz, atölye açıp işletme sahibi olabilirler. Ayrıca güzel sanatların çatısı altında bulunan 2 yıllık veya 4 yıllık seramik bölümlerinde eğitim alabilirler. Mezun olan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kendi alanlarında çalışmaları durumunda, bölüm olarak her türlü desteği devam ettirmekteyiz.

Eğitim yılı boyunca alanımızla ilgili inceleme, gezi-gözlem faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetlerde tercih edilen mekanlar genellikle alanımızla ilgili işletmeler, tarihi mekanlar, müzeler, okullar ve sanat galerileridir. Bu gezilerde öğrencilerimizin mesleki ve kültürel birikimlerine katkı sağlanmaktadır.

Seramik alanından mezun olan öğrenciler, kendi özel atölyelerini açabilme yeterliliğine sahiptirler. Bu alanda faaliyet gösteren atölyelerde iş imkanlarına da sahip olmaktadırlar. Eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz, ülkemizdeki veya yurt dışındaki üniversitelerde gerek kendi alanları gerekse farklı alanlarda eğitim hayatlarına devam etmektedirler. Sanatsal faaliyetlerde bulunmak isteyen öğrencilerimiz Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitimlerini sürdürmektedirler.

Seramik sanatına ve eğitime gönül vermiş eğitim kadromuzla öğrencilerimizle birebir ilgilenerek onlara mesleki beceriler kazandırıp bireysel farkındalıklarını artırarak kendilerine ve çevrelerine karşı olan sorumluluklarının bilincinde olmalarına yardımcı olabilmek için canla başla çalışmaktayız.

Yorumlar kapatıldı.