:: Atatürk Köşesi ::
:: Eğitim ve Öğretim ::
:: Ders Notları ::
::.. Yararlı Linkler ::..

YAĞLIBOYA RESİM YAYGIN EĞİTİM KURSU

Sanat yaratmalarındaki amatörlük, amatörlükten yana güçlü bir taklittir. Ama sanat yaşamındaki amatörlüğün tutulacak yanı yoktur. Sanat yaratamalarında alçak gönüllü bir amatörlük, zararsızdır. Eğer amatörlük sadece sanata ve sanat yaratmalrına duyulan bir “sevgiye” dayanıyorsa, birşey beklemeyen ve kendisi ile yetinen bir dile getirme ise, bu, o kimsenin biçim verme itkisini doyurur ve zararlı olmaz. Bundan başka bir sanat uğraşı olarak amatörlük, gerçekten büyük olanın kavranmasında, eğitici bir rol oynayabilir. Kendi kendisine bir sanat dalı ile uğraşan bir kimse sanat yapıtını ortaya koymaktaki bütün güçlükleri, asıl olanın ne olduğunu, sanat karşısında sadece seyirci olan bir amatörlüğü, ancak “Ya hep, ya hiç” diyen bir burnu havadalık küçümseyebilir.

Okulumuz pratik sanatlar yağlıboya resim kurslarında, amatör resim yapan veya sanata sevgi duyan fakat yaşantısı içinde sanat yaratmalarına fırsat bulamamış olan yeni başlayanlara, resim sanatının temel kuramlarını ve yağlıboya resim kursumuza her yıl yoğun taleple karşılaşmaktayız. Bu öğretim yılında da devamlı olarak kursumuza katılan 25 öğrencimiz vardır.

Yaygın Eğitim öğrencilerimiz öğretmenleri Filiz ANKAÇ ile çalışma esnasındaS E R G İ

Yıl Sonu Sergisi İçin Tıklayınız.

Yaygın Eğitim Kursu öğrencilerinin yapmış oldukları eserler
Yıl sonu sergisinde sergilenmektedir.