Dökümanlar

Verimlilik Ve Ders Çalışma Alışkanlıkları

Verimli Çalışma Nedir?

Verimli çalışma sizin amacınıza yönelik olarak zamanınızı planlı veprogramlı bir şekilde kullanmaktır. Çalışmanızın verimli olmasımasa başında geçirdiğiniz sürenin uzunluğu değil o çalışmanın sizin için ne kadar etkili olduğuna bağlıdır. Bunun için de okul, arkadaşlık, spor, yemek,uyku vb. etkinliklerin dışında kalan zamanınızı ders çalışmak için ayırmanız ve bunubelli bir plan ve program içinde yapmanız verimliliğiniz için önemlidir. Verimli ders çalışma sadece ders çalışmak için zaman ayırma ve diğeretkinlikleri göz ardı etmek değildir. Aksine, belli bir plan ve program içinde çalışmanız, size hem ders çalışmanız hem de diğer etkinlikleriniz için zaman ayırdığından hayattan daha çok zevk alırsınız.

Verim düşüklüğü sorunu

Pek çok öğrenci okuduğu ve çalıştığı halde, bir sonuç alamamaktan ve verim düşüklüğünden şikâyet eder.Başarı derecesi ne olursa olsun, harcadığı çaba oranında başarı elde edemeyen öğrencinin de çalışmasında verim düşüklüğü vardır.Yüksek sınav başarısı bile verim kaybı olmadığı anlamına gelmemektedir. Çünkü sınavın gösterdiği tek bir ölçünün niteliği, verim kaybının tamamını yansıtmayabilir. Örneğin çok çalışan fakat sadece ezber yöntemini kullanan bir öğrenci, sadece bilgiyi ölçen bir sınavda yüksek not aldığı halde, hafızasında tuttuğu bilgileri, bir problem çözümünde kullanamayabilir. Oysa anlayarak, yorumlayarak, muhakeme ederek, önceki bilgileri ile bağlantı kurarak öğrenen bir öğrenci, bir problemle karşılaşınca, zihni hafızasındaki ilgili bilgi yapısına ulaşır. Tam tersi olarak ezber yapan öğrenci hafızasındaki bilgilerle olan ilişkisini göremez.  

Verimi Artırmada;

Psikolojik Strateji: Yüksek çalışma verimi elde etmek için, hem duyguları hem iradeyi, hem de aklı içine alan psikolojik bir strateji uygulamak gerekir. Duygu, irade ve aklın karşılığı üç psikolojik nitelik öğrencinin isteği, azmi ve çalışma yöntemi ve alışkanlıklarıdır. Birbirini bütünleyen bu nitelikler, öğrenmenin hafızada tutmanın ve öğrenilmiş bilgilerden istenildiği zaman çok çeşitli biçimlerde yararlanmanın temelidir. Bu nitelikler, çalışmayı, öğrenmeyi ve öğrendiklerini kolaylaştırır; çalışmanın verimini artırır. Zihin bir bütündür ve bütün işlevleri bir düzen içindedir, bu nedenle, işin moral ve heyecan tarafı, öğrenme tekniğinden büsbütün ayrı değildir. İstek ve azimle işe ve çalışmaya yönelen öğrencinin zihni etkindir.

Potansiyel kapasite ve başarı düzeyi:

Her öğrencinin, doğuştan getirdiği potansiyel bir kapasitesi vardır. Potansiyel kapasitesinin son sınırının ne olduğu bilinemez. Öyleyse kimse kendi potansiyelini küçümsemelidir. Öğrencinin kendi kapasitesinin ne olduğunu anlamasının gerçek yolu verimli yöntemlerle elverdiğince çok çalışmak ve hangi noktaya kadar geleceğini görmektir.

DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI

Pek çok öğrencinin ders çalışma ile ilgili yakınmaları ve sorunları vardır. Bunlardan bir kısmı ders çalışmaya başlamakta güçlükçektiğinden, bir kısmı çalışmayı sürdüremediğinden, bir kısmı da çalıştığı halde başarılı olamadığından şikâyetçidir. Öğrencilerin çalışmakonusundaki sorunları farklı nedenlerdenkaynaklanabilir. Ancak öğrenciler arasında en yaygın olan neden “Yanlış çalışma alışkanlıklarıdır”.

 

Yanlış Çalışma Alışkanlıkları:

-          Amaçsız çalışma.

-          Plansız ve programsız çalışma.

-          Evin değişik yerlerinde çalışma.

-          Yatarak ve uzanarak çalışma.

-          Gürültülü ortamda çalışma.

-          Müzik dinleyerek çalışma

-          Televizyon/telefon ile konuşma.

-          Kaynaklardan yararlanmama.

-          Derslerden korkma, anlayamadığı dersi bırakma.

-          Derslerle ilgili önyargılar.

Doğru Çalışma Alışkanlıkları

-          Amacın belirlenmesi.

-         Zamanın planlanması

-         Günlük çalışma programının yapılması /Planlı çalışma.

-         Çalışma ortamının düzenlenmesi.