GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI

Giyim Üretim Teknolojisi alanı, Kadın, Erkek ve Çocuk Modelistinin sahip olduğu yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bu alan altında bulunan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış meslek elemanlarını yetiştirmektir.
2007 – 2008 Öğretim yılına başlarken Meslek Liselerine girişte yapılan sınavda bölümümüze olan yoğun öğrenci isteği, bölüm öğretmenlerini çok mutlu etmiş artan öğrenci sayımız ise öğrencilerimizde yeni bir heyecan ve isteklendirme uyandırmıştır.  MEYAP adı altında Mesleki Teknik Eğitimi Yapılandırma Projesi ile bölümümüzün toplam eğitim süresi 9. Sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır. Öğrencilerimiz, yıl boyunca bilgi ve becerilerini geliştirerek mezun olurken hayatlarına birer meslek sahibi olarak devam edeceklerdir.
Giyim Üretim Teknolojisi bölümü öğrencileri, müfredat programına göre aldığı kültür dersleri yanında, bölüm dersleri olan Model Tasarımı, Hazır Giyimde Kalıp elde etme ve Atölyede Uygulama derslerini de görürler. Atölye dersinde başarılı öğrenciler, bölümün döner sermaye atölyesinde spariş olarak aldıkları çocuk giysileri,  atölye önlükleri ve çeşitli oyun kostümleri dikerek el becerilerini geliştirirler.
Bölüm öğrencileri yıl içinde atölyelerinde diktikleri günlük giysileri, spor kıyafetlerini, abiye elbiseleri ve gelinlikleri yılsonu defilesinde öğrenci velilerine ve davetlilere sunarlar.
Ders yılı içinde çeşitli işletmelere veya fabrikalara gözlem gezisi yaparak bir iş yerinde nasıl çalışıldığını, kumaşın kesimden dikimine kadar hangi aşamalardan geçtiğini gözlemleyip bilgi sahibi olurlar.
Son sınıf öğrencileri ders yılı başında Lefkoşa bölgesindeki hazır giyim fabrikalarında 2 yıl boyunca kazandığı bilgi ve becerilerini pekiştirmek ve sürat kazanmak için haftada iki gün staj adı altında beceri eğitimi alırlar. Bundan amacımız öğrencilerimize gerçek iş ve çalışma ortamını göstererek iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır.
Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, sınav sonuçlarına göre yüksek öğrenime gidebilirler. Türkiye veya Kıbrıs’ta kendi alanlarıyla ilgili bölümlerde de eğitim alabilirler. Yüksek öğrenime gidemeyip hayata erken atılacak öğrencilerimiz için de meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, Atölyeler, Hazır Giyim İşletmeleri,  Modaevi-Butik, gibi yerlerde çalışarak veya kendi iş yerlerini açarak hayatlarını kazanabilirler.

ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

SEKTÖR

GİYİM / HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ
ALAN GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
ALANIN TANIMI

Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMI, TANIMI VE AMAÇLARI 1. KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ

Tanımı: Kadın Giyim Modelistinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Giyim Üretim Teknolojisi alanında Kadın Giyim Modelistliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI Meslek Liselerine girişte yapılan sınavda başarılı olup sıralamada bu bölüme girmeye hak kazanmak. Öğrencilerin sağlık durumu,   Görsel - İşitsel Teknikler ve Medya Yapım Alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI

Giyim Üretim Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;

1. Atölyeler,
2. Hazır giyim işletmeleri,
3. Modaevi-Butik,
4. Kendi işyerleri vb. yerlerde çalışabilirler

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Programın uygulanmasında Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Giyim Üretim Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Giyim Üretim Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı Sınıf Geçme ve Sınav Tüzüğüne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;

1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,

2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Giyim Üretim Teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
BELGELENDİRME

1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.

2.
Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

3.
Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.

4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Giyim Üretim Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, giyim, hazır giyim firmaları, hazır giyim atölyeleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;

1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Giyim Üretim Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Giyim Üretim Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesindeki dersler ve bu derslerin altında yer alan modül içerikleri uygulanır.

MESLEK LİSELERİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ

   DERSLER

X. SINIF

XI. SINIF

XII. SINIF

ORTAK DERSLER

DİL VE ANLATIM

2

2

2

TÜRK EDEBİYATI

2

-

-

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

1

1

1

TARİH

2

-

-

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

-

1

-

COĞRAFYA

2

-

-

KIBRIS TARİHİ

1

1

1

FELSEFE

-

2

-

İNGİLİZCE

4

4

3

BEDEN EĞİTİMİ

1

-

-

KIBRIS COĞRAFYASI

1

1

1

KIBRIS TÜRK EDEBİYATI

1

1

1

 

TOPLAM

17

13

9

 

ALAN ORTAK DERSLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

 

 

 

MATEMATİK

3

 

 

MESLEKÎ GELİŞİM

2

 

 

*UYGULAMA TEKNİKLERİ

7

 

 

KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

5

 

 

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

1

 

 

GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ

2

 

 

 
DAL DERSLERİ

KALİTE KONTROL

 

-

2

 

*İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

 

14

*KADIN GİYSİ KALIPLARI

5

3

KADIN GİYSİ ÜRETİMİ

7

6

PROVA TEKNİKLERİ

2

 

*ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI

2

 

ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ

3

 

PASTAL PLÂNI HAZIRLAMA

 

1

MODEL GELİŞTİRME

3

 

TEMEL SANAT EĞİTİMİ

 

 

MESLEKÎ YABANCI DİL

 

2

GİYİM AKSESUARLARI DERSİ

 

2

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI

20

24

28

REHBERLİK

 

1

1

1

GENEL TOPLAM

38

38

38

Daha Fazla bilgi için word dokümanını indiriniz..

Sayfa Başı