SERAMİK DALI

    Seramik bölümü okulumuzun ençok ilgi uyandıran bölümlerindendir.Yaygın  eğitim öğrenci sayımızda her yıl genel bir artış görülmektedir.Örgün eğitimde bunu takip etmektedir.
      Hem örgün hemde yaygın eğitime hizmet vererek yürüttüğümüz seramik çalışmaları eğitim bakanlığının son çalışmaları eğitim bakanlığının son dönemlerde yapmış olduğu alt yapı yatırımları sayesinde seramiklerin kalitesinde bir iyileşme görülmüştür.
       Yapılan seramiklere yansıyan bu iyileşme kusiyerlerimizin duygu ve düşünceleri,seramiğe sevgileri ile birleşince onların okullarına ve sanata olan ilgileriniartırıyor.  Bu ilginin devamlılığını sağlamak ve seramiğe teşfik olayının artması için birşeyleryapmak istedik.Yeni eğitim sisteminden yararlanarak,yıllar önce bütün seramik öğretmenleri ve işletmeleri ile birlikte kurduğumuz dernekle ortak hareket etmeye karar verdik. Ada çapında bir etkinlik projesi hazırlayıp kültür dairesine sunduk. Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi bu projemize destek verdi. Bir seramik yarışması düzenledik yarışmada dereceye girenlere ödül verdik. Aldıkları ödüller öğrencilerimizi ve seramik sanatına gönül vermiş kişileri teşvik etmek için önemli bir etkendi. Bütün etkinliklerin çoğalması seramik sanatına katkı anlamında  çok önemlidir. Bu yüzden Atatürk Meslek Lisesi olarak bu etkinliklerin sürekliliğini sağlamaya çalışmaktayız ve emeğimizin karşılığını almak bize güç veriyor.
            İleriki yıllarda hedeflediğimiz şeylerden biri de,uygulamalı seramik ve kültür derslerini birlikte verdiğimiz örgün eğitimde yapmış olduğumuz gibi yaygın eğitimde de modüler eğitim şeklini uyguayabilmektir. Çünkü seramiği meslek edinmek amacı ile bölümümüze gelen kursiyerlerimizin de teknik acıdan donanımlı olmsı gerekiyor onlarında bu eğitimi almaya hakları olduğunu düşünüyorum.Atölye kurmaya çalışan kursiyerlerin seramik meteryallarini tanımak sağlığa uygunluğunu  bilmek,uygulama şekillerini öğrenmek,bilgi donanımlardan alarak atölyelerinin sürekliliğini sağlayabileceklerdir.

       Seramik bölümü örgün ve yaygın eğitimin birlikte yürütüldüğü çok yönlü bir bölümdür. Örgün eğitimde öğrencilerimiz üç yıl el ile şekillendirme ve tornado şekillendirme son iki yıl model-kalıp ile şekillendirme tekniklerinde yeterlilik kazanıyorlar. Şekillendirme telniklerini tam olarak uygulayıp üretim yapabilen öğrencilerimiz dekorlama, sıralama ve fırınlama konularında da tam bilgi ve beceriye sahip oluyorlar. Mezuniyet sonrası seramik teknisyeni, tornacı, dekorcu veya model-kalıpcı dallarında atölye açma yeterliliği olan öğrencilerimiz arzu ederlerse eğitimlerine devam edebilirler. Meslek yüksek okullarına veya Güzel sanatlar fakültelerindebulunan seramik bölümlerinde eğitim alabilirler. Yaygın eğitimde yıllardır el ile şekillendirmekursları veren bölümümüz bu yıl ayrıca tornado şekillendirme kursu da vermektedir. Kurslarla yetinmeyip seramiği meslek edinen kendi atölyesini açan birçok kursiyerimiz seramik alanına renk katmaktadırlar.

      Ülkemizdeki seramiği geliştirmek, tanıtmak, yaymak amaç ile kurulan genelde yönetim kurulunda seramik bölümü öğretmenleri olan Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği ve okulumuz işbirliği ile bir çok etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinlikler atölye çalışmaları, sergiler ve seminerlerdir. Okulumuz öğrencileri ve ilgili şahısların katılımı ile gerçekleşen etkinlikler okulda ve okul dışında gerçekleşmektedir. Öğrencilerimizin yeni teknikler ayrıca farklı ortamlar tanımalarını sağlamaktadır.

Sayfa Başı