Bölümümüzün Etkinlikleri

KUAFÖRLÜK VE CİLT BAKIMI BÖLÜMÜ


Programın Gerekçeleri:

Günümüzde hızlı teknolojik gelişmeler, iletişim, ulaşımda meydana gelen devrim niteliğindeki yenilikler, küreselleşme ve gümrük duvarlarının ortadan kalkması uluslararası düzeyde rekabeti en üst düzeye çıkarmış bulunmaktadır. K.K.T.C. için dünya piyasalarına kaliteli mal ve hizmet üretebilecek insan kaynaklarına sahip olmak büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası düzeyde meydana gelen bu gelişmeler eğitimin ve kaliteli işgücünün önemini ön plana çıkartmıştır. Gelişmelerin eğitime yüklediği yeni sorumluluklardan dolayı tüm dünyada var olan eğitim sistemleri yeniden gözden geçirilmekte, değişen koşullara uyumunu sağlamak için çalışmalar yapılmaktadır.

Benzer çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yapılmıştır.Kuaförlük ve Cilt Bakımı alanında anketler uygulanmış, yüzyüze mülakatlar yoluyla işgücü ihtiyacı belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmalarda Kuförlük ve cilt Bakımı alanında hizmet verilen tüm alanlarda yrtişmiş eğitimli bireylere ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.

Muhtemel Öğrenci Durumu:

Artan öğrenci sayısına bağlı olarak Kuaförlük bölümüne olan ihtiyaç da artmaktadır. Şu anda ve gelecekte de bu bölüme olan ilgi çok fazladır. Ayrıca şu anda çalışan kuaförlere ve estetisyenlere de günümüz teknolojik gelişmlere, hijyen, bilgi tazeleme vb. Gibi konularda eğitim gereklidir.


Ortak Çalışma Yürütülecek Kurumlar:

Öğretim programı uygulanırken aşagıda belirtilen kurumlar ile işbirliğine gidilecektir.Söz edilen işbirliği uygulama için öğrenci gönderme, işgücünden ve donanımdan karşılıklı yararlanma şeklinde olacaktır.

• Belediyeler
• Sağlık bakanlığı
• Kuaförler
• Güzellik Salonları
• Kuaförler Birliği
• Güzellik Uzmanları Birliği

Okulun Öğretim Programı İle İlgili Olarak Fiziki Donanımı:

Programın uygulanmasına yönelik olarak okulun fiziki kapasitesi ve öğretmen durumu yeterlidir. Uygulama durumlarında kuaför ve güzellik uzmanlığı salonlarından yararalanılacaktır.

Programı Tamamlayan Bireylerin Muhtemel Ünvanları:

Kuaför
Güzellik Uzmanı
 

Öğrencilerimiz Uygulama Çalışması Esnasında

Meslek Tanımları:

Kuaförlük : Çağımızın teknolojik gelişmelerine dayalı olarak sağlık ve temizlik kurallarına uygun, iyi iletişim kurabilen, bilinçli saç bakımı ve yapımı uygulamalarını yapabilen, malzemeleri ve preparatları tanıyarak, doğru kullanabilen, yaptığı işe uygun araç-gereç seçebilen, el-ayak bakımı,epilasyon, makyaj uygulamalarını tekniğine uygun yapabilen, sektörün istediği nitelikte teknik becerilere sahip bireylerdir.
Güzellik Uzmanı:Çağımızın teknolojik gelişmelerine dayalı olarak sağlık ve temizlik kurallarına uygun, iyi iletişim kurabilen, bilinçli cilt ve vücut bakımı yapabilen kozmetikleri tanıyarak doğru kullanabilen, yaptığı işe uygun araç gereç seçebilen ,el ayak bakımı,epilasyon, makyaj, masaj uygulamalarını tekniğine uygun yapabilen, sektörün istediği nitelikte teknik becerilere sahip bireylerdir.

Süre: 3 yıl

EĞİTİM PROGRAMI
Genel Amaçlar:
Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi öğretim programı bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler, özel mesleki bilgi beceriler yanında iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, alanda kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan, alanı ile ilgili olarak sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet üretebilen, yaptığı işin kalitesinden sorumlu olabilen bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
KUAFÖRLÜK DALI
1-Kuaförlük sektöründe kullanılan araç-gereçleri, çalışan personelin kademelerini, görevlerini, sorumluluklarını ve kıyafetlerini tanıyarak kurum içinde hangi bölümlerle ilişkisinin olduğu, işbirliği yapmanın önemini kavrar.
2-Kullanılan form ve çizelgeleri amacına uygun olarak kullanır.
3-Kuaförlükte kullanılan preparatları tanır,içerdiği kimyasalların sağlığa etkilerini bilir ve doğru olarak kullanır.
4-Saç türlerini tanıyarak uygun saç bakımını yapar.
5-Saç cinslerini ve özelliklerini tanıyarak,müşteri isteği doğrultusunda ,kalıcı ve geçici uygulamaları yapar.
6-Epilasyon tekniklerini bilir,müşteri isteğine ve kıl özelliğine göre epilasyon tekniklerini seçerek uygular.
7-Makyaj tekniklerini bilir, kullanılacağı yere uygun teknik seçerek uygular.
8-Yaptığı işe uygun maliyet hesaplaması yapmayı bilir.
9-Kullandığı araçların basit günlük bakım ve basit onarımlarını yapabilir.
10-Çalıştığı ortamın ve kendinin temizlik ve hijyenine dikkat eder.
11-Kaynakları verimli olarak kullanma becerisini kazanır.
12-Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına nasıl ulaşılacağını bilir ve arkadaşları ile paylaşır.
13-Ekip çalışmasının önemini kavrar, iş bölümü ve işbirliği yaparak çalışır.
14-Satış ilkelerini uygulayarak,ürününü pazarlama becerisi kazanır.
15-İşi ile ilgili sorumluluk alır ve tamamlar.

CİLT BAKIMI DALI
1-Cilt Bakımı ve güzellik sektöründe kullanılan araç gerçleri, çalışan personelin kademelerini, görevlerini sorumluluklarını ve kıyafetlerini tanıyarak kurum içinde hangi bölümlerle ilişkisinin olduğu, işbirliği yapmanın önemini kavrar. Kullanılan form ve çizelgeleri tanır, bunları amacına uygun olarak kullanır.
2-Cilt bakımı ve güzellik sektöründe kullanılan kozmetikleri tanır, içerdiği kimyasalların sağlığa etkilerini bilir ve doğru olarak kullanır.
3-Cilt türlerini tanıyarak uygun cilt bakımı yapar.
4-Vücut bakımı tekniklerini bilir,müşterinin isteğine ve özelliğine uygun bakımı yapar.
5-Makyaj tekniklerini bilir ,kullanacağı yere uygun tekniği seçerek uygulama yapar.
6-Epilasyon tekniklerini bilir, müşteri isteğine ve kıl özelliğine göre epilasyon tekniğini seçerek uygular.
7-Masaj tekniklerini bilir ,ve müşteri isteğine ve vücut özelliğine göre uygulama yapar.
8-Yaptığı işe uygun maliyet hesaplaması yapmayı bilir..
9-Kullandığı araçların günlük bakım ve basit onarımlarını yapabilir.
10-Çalıştığı ortamın ve kendinin temizlik ve hijyenine dikkat eder.
11-Kaynakları verimli olarak kullanma becerisi kazanır.
12-Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına nasıl ulaşılacağını bilir ve arkadaşları ile paylaşır.
13-Ekip çalışmasının önemini kavrar , iş bölümü ve işbirliği yaparak çalışır.
14-Satış ilkelerini uygulayarak , ürününü pazarlama becerisi kazanır.
15-İşi ile ilgili sorumluluk alır ve tamamlar.
KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

 

Ders Kategorileri

DERSLER

 1.Sınıf

 2.Sınıf

 3.Sınıf

 

   

Ortak Genel

Kültür

Dersleri

T.D. ve Edebiyatı

4

2

2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

1

1

Tarih - Kıbrıs Tarihi

3

-

-

Coğrafya - Kıbrıs Coğrafyası

2

-

-

Matematik

4

 

 

Fizik

2

-

-

Kimya

2

-

-

Biyoloji ve Sağlık Bilgisi

2

 

 

İngilizce

4

4

4

Beden Eğitimi

2

 

 

T.C. İnk. Tar.Ve Atatürkçülük

-

 

2

Milli Güvenlik Bilgisi

-

1

-

Felsefe

-

-

1

Müzik

1

 

 

TOPLAM

 

27

8

10


Ortak

Dersler

Temel Sanat Eğitimi

3

-

-

İnsan İlişkileri ve İletişim

 -

2

-

Girişimcilik

-

-

2

Bilgisayar

2

-

-

Araştırma Teknikleri

1

-

TOPLAM

 

5

3

2

MESLEK

ALAN

DERSLERİ

 

Cilt Bakımı ve Kuaförlük Alanı 1 - -
Mesleki Resim - 2 -
Hijyen 1 - -
Mesleki Anatomi ve Fizyoloji - 2 -
Mesleki Kimya I - 1 -
Mesleki Kimya II - - 1
Mesleki Yabancı Dil I - 2 -
Mesleki Yabancı Dil II - - 2
ALAN SEÇMELİ Cilt Bakımı 2 **5 -
Vücut Bakımı - - **4
Epilasyoyon - **3 -
Makyaj - 3 **3
Saç Bakımı ve Yapımı I 2 *8 -
Saç Bakımı ve Yapımı II - - *10
Estetik - 1 -
Diksiyon - 2 -
El ve Ayak Bakımı - - 4
Masaj - - **3
Bilgisayarda Saç ve Makyaj Tasarımı - - 2

TOPLAM

 

6

27

26

GENEL TOPLAM

 

38

38

38

 
 


* Kuaförlük alanı öğrencilerinin alacağı dersler.
** Cilt bakımı alanı öğrencilerinin alacağı dersler
 

DERSLER VE MODÜLLERİ

DERSİN ADI

MODÜLLERİ

Saç Bakımı ve Yapımı
• Saç ve Saçlı deri
• Saç Yıkama
• Saç ve Saçlı derinin bakımı
• Fön
• Mizampli
• Kesim
• Perma
• Boya
• Sakal ve bıyık şekillendirme
• Zekzel sarış
• Peruk ve Postiş
• Topuz
• Defrize
• Saç rengini açma
• Röfle ve meç

 
Cilt bakımı
• Cilt bakımı yaşı
• Alerji testi yapm
• Cilt tipini belirleme
• Uygun araç-gereci hazırlama
• Kullanılacak ürün ve tekniği seçme
• İşlemi uygulama
• Kullanılacak ürün hakkında m,üşteriyi bilgilendirme
• Kritik noktalara dikkat etme(ciltte kızarıklık olmamalı, siyah noktalar temizlenmeli,cilt nemli olmalı)
Rahatlatma
• Farklı cilt tiplerine ve yaşına uygun olarak temel teknikleri uygulama
• Milanın temizlenmesi
 
Makyaj yapma
• Cilt hazırlığı yapma
• Cildin temizlenip nemlendirilmesi
• Yüz şekline göre işıklandırma ve renklendirme
• Yüz şekline göre kamuflaj yapma
• Göz şeklini dikkate alma
• Dudak şekillendirme
• Gece makyajı yapma
• Gündüz makyajı yapma
• Kusurları kapatarak ideal yüze yakınlaştırma
 
Manikür ve pedikür yapma
• Malzemeleri hazırlama
• Müşteri ile konuşma
• Bakımı uygulama
• Kritik noktalara dikkat etme (Kanama, şişme , iltihaplanma olmamalı)
• Parafin uygulama(el,ayak)
• Topuk bakımı
• Nasır bakımı
 
Kaş şekillendirme
• Aletlerin steril edilmesi
• Tekniğe uygun kaş alma
• Ölçümlerle kaş alma
• İsteğe bağlı olrak takma kirpik uygulama
• İsteğe bağlı olarak kirpik perması yapma ve kaş kirpik boyama
 
Kalıcı makyaj yapma • Kaş şekillendirme
• eyeliner çekme
• Dudak hattı çekme
Vücut rahatlatma masajı yapma
• Müşteri kıyafeti rahat olmalı
• Vücudu ısıtma
• Vücutta basit hareketlerle temas elde etme
• Kan dolaşımını harekete geçirme
• Teknikleri uygulama
 
Vücut bakımı
• Uygun programı ve malzemeyi seçme
• Problemin tesbiti
• Uygun maskeyi hazırlama
• Uygulama
• Rahatlatma
 
Araç-gereç ve ekipman ihtiyacını belirleme
• Kremler
• Ağda
• Makyaj malzemeleri
• Kabin ürünleri
 
Müşteri kayıtlarını tutma • Konsültasyon kartı
• Salon kartı
Günlük gelir gider kayıtlarını tutma  
Müşteriye ek ürünler hakkında bilgi verme
• Konsültasyon kartını dikkate alma
• Ürünleri ve hizmetleri tanıtma
• Müşteri servisini artırarak müşterinin devamlılığını sağlama
 
Müşteri hizmetlerini geliştirme
• Konsültasyon kartları
• Müşteri isteklerinin tatmini
• Promasyon hizmeti sunma
• Tanıtım yapma
• Kampanya
• Testerler verme
 
Yaratıcı beceriler geliştirme
• Müşteriyi ikna etme
• Güven yaratma
• Müşteriyi telefonla takip ve davet etme
• Müşteriye hatırlatma
 
İşin finansal etkinliğine katkıda bulunma • Maliyetle kaynakları karşılaştır
• Salon ürünlerini karşılaştır
UV ışınları ve solaryum • Faktör hakkında bilgilendirme
• Kullanma talimatlarına uyma
AHA bakımı
• Cilt temizleme
• Peeling
• Maske
• Nemlendirme
• Koruma
 

Sayfa Başı