Öğretmenler, İnsan Topluluğunun En Fedakar ve En Saygıdeğer Öğeleridir..

Dilek SERVER
Atölye Şefi
Ülkü ÇEVİKÇE Gizem HÜRCAN Sadiye KARAPELİT
Meltem DEMİR Perihan KERÇİN Arzu DEMİREL
Tek.Öğr.Görevlisi
Nurgül ATAMERT
Tek.Öğr.Görevlisi| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | | Gıda Teknolojisi Alanı | Giyim ÜretimTeknolojisi Alanı| | Güzellik ve Saç Bakım Alanı |

| Seramik Dalı | El Sanatları Dalı|
Grafik Tasarım - Fotoğrafçılık | Matbaacılık|