Loading Flash Menu

:: Atatürk Köşesi ::
:: Eğitim ve Öğretim ::
:: Ders Notları ::
::.. Yararlı Linkler ::..

Atatürk’ün Yaşamındaki Kronolojik Olarak Olaylar

1881
Mustafa’nın Selanik’te dünyaya geldi.
1893
Mustafa Selanik’teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi “Kemal” verildi.
1895
Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başladı.
1899
Mustafa Kemal İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına başladı.
1902
Mustafa Kemal Harbiye’den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam etti.
11 Ocak 1905
Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu ve Şam’da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam’a gönderildi.
Ekim 1906
Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam’da “Vatan ve Hürriyet” adıyla gizli bir dernek kurdular.
Eylül 1907
Mustafa Kemal Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik’e gönderildi.
13 Eylül 1911
Mustafa Kemal İstanbul’daki Genel Kurmaya tayin edilidi.
9 Ocak 1912
Mustafa Kemal Libya’daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetti.
25 Kasım 1912
Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine atandı.
27 Ekim 1913
Mustafa Kemal Sofya’ya Askeri Ataşe olarak atanır.
25 Nisan 1915
İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.
9 Ağustos 1915
Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirildi.
1 Nisan 1916
Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe terfi etti.
6-7 Ağustos 1916
Mustafa Kemal Bitlis ve Muş’u düşmandan geri aldı..
31 Ekim 1918
Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı oldu.
30 Nisan 1919
Mustafa Kemal Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atandı.
16 Mayıs 1919
Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrıldı.
19 Mayıs 1919
Mustafa Kemal Samsun’a ayak bastı.
8 Temmuz 1919
Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudan istifa etti.
23 Temmuz 1919
Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirildi.
4 Eylül 1919
Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirildi.
27 Aralık 1919
Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara’ya geldi.
23 Nisan 1920
Mustafa Kemal Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı.
11 Mayıs 1920
Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edildi.
5 Ağustos 1921
Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atandı.
23 Ağustos 1921
Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başladı.
19 Eylül 1921
Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verdi..
26 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe’den yönetmeye başladı.
30 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazandı..
10 Eylül 1922
Gazi Mustafa Kemal İzmir’e girdi.
1 Kasım 1922
Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal’in Hilafetin kaldırılması Yönündeki önerisini kabul etti.
14 Ocak 1923
Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım İzmir’de vefat etti.
29 Ekim 1923
Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı seçildi.
24 Ağustos 1924
Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu’nda ilk kez şapka giydi.
9 Ağustos 1928
Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu’nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yaptı.
12 Nisan 1931
Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurdu.
12 Temmuz 1932
Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.
16 Haziran 1934
Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını verme kararı aldı.
10 Kasım 1938
Atatürk vefat etti.