.... H A K K I M I Z D A ....

Okulumuz 1956 yılında Atatürk Ortaokuluna bağlı, Akşam Sanat Okulu olarak açıldı. 1957-1958 öğretim yılında Atatürk Kız Enstitüsü adını aldı. 1976-1977 öğretim yılında Atatürk Kız Meslek Lisesi olarak üç yıllık eğitim vermeye başladı. 1995-1996 öğretim yılında okula erkek öğrenciler alınarak karma eğitime geçildi. Bunun sonucu olarak da okulumuzun adı “Atatürk Meslek Lisesi” oldu.
Okulun bünyesinde örgün eğitim yanında  yetişkinlere yönelik yaygın eğitim kursları bulunmaktadır. Tam gün eğitim yapılan okulumuzda örgün ve yaygın eğitim birlikte uygulamaktadır. Okulumuzun amacı, öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda en iyi bir şekilde eğitilerek, endüstrimizin ihtiyaç duygduğu becerikli ve nitelikli ara insan gücünü yaratma veya günlük yaşantılarında gereksinim duyulan becerileri kazandırmaktır. Değişik bölümlerde okuyan öğrencilerimiz teorik derslerin yanında, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak için, gerçek işler üzerinde atölyelerde uygulama olanakları bulmaktadırlar. Bölümlerde oluşturulmaya çalışılan döner sermaye çalışmaları ile öğrencilerimiz meslekleri ile ilgili piyasayı tanıma işyerlerinde çalışma ve kendi iş yerlerini kurma tecrübeleri kazanmaktadırlar.

Yüksek öğrenimi düşünen öğrencilerimiz, mezun oldukları bölümler üzerine ön lisans veya lisans eğitimi yapabilirler. 

Örgün Eğitimdeki Bölümler Şunlardır ;  Yaygın Eğitimdeki Bölümler Şunlardır ;
  Gıda Teknolojisi Alanı
  Grafik -Fotoğraf ve Matbaa Alanı 
  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı
  Giyim Üretim Teknolojisi Alanı  
 
Güzellik Bilgisi ve Saç Bakım Alanı
  El Sanatları ve Seramik Alanı
Ev Ekonomisi ve Beslenme
Hazır Giyim
El ve Makine Nakışı
Yağlıboya Resim
Kara Kalem Resim
Dekoratif Resim
Dekoratif
El Sanatları
Seramik
Ahşap Oymacılığı
Kişisel Cilt ve Saç Bakımı


Giriş Koşulları

Meslek Liselerindeki bölümlere, 9.sınıf genel başarı ortalamasının katsayısı yanında meslek liseleri için yapılan giriş sınavında yapacağı 3 tercih için istediği puanın kazanılması esastır.

Okulumuzda 3 çeşit eğitim yapılmaktadır:

1- Örgün Eğitim - Meslek Lisesi
2- Yaygın Eğitim - Yetişkin Eğitimi
3- Anaokulu Bölümü