Öğretmenler, İnsan Topluluğunun En Fedakar ve En Saygıdeğer Öğeleridir..
Semen ÖZDEMİR
Atölye Şefi
Şenay BİROL Sergün TOYER Simge ŞAFAKOĞULARI Bilgehan ÖZENEL| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | | Gıda Teknolojisi Alanı | Giyim ÜretimTeknolojisi Alanı| | Güzellik ve Saç Bakım Alanı |

| Seramik Dalı | El Sanatları Dalı|
Grafik Tasarım - Fotoğrafçılık | Matbaacılık|